آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .
خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
مشاوره حقوقی نحوه اعلام ورشکستگی

مشاوره حقوقی نحوه اعلام ورشکستگی

مشاوره حقوقی نحوه اعلام ورشکستگی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی نحوه اعلام ورشکستگی قانونگذار در قانون تجارت نحو ہی اعلان را از نظر شکلی مشخص نکرده اما می‌ توان از وحدات ملاک مواد ۲۴ و ۲۵ قانون اداره‌ ی تصفیه‌ ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ جهت تشخیص نحوہی اعلان استفاده کرد.

ماده ۲۴ قانون اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی: «اداره‌ی تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید:

۱. تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد.)

۲. اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند به این که ادعای خود را ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند. اداره می‌تواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.

۳. اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نام برده خود را معرفی کنند. متخلفین از این اخطار به جریمه‌ی نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در مادهی ۵۴ محکوم خواهند شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه‌ی نقدی به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید.

۴. اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آن‌ها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختیار اداره بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند آن‌ها سلب خواهد شد مگر این که عذر موجهی داشته باشند.

۵. دعوت اولین جلسه‌ی هیأت بستانکاران که منتهی در ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

ماده ۲۵ قانون اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی: «آگهی در مجلهی رسمی وزارت دادگستری او یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار دو بار به فاصله‌ی ده روز منتشر خواهد شد نسخه ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود.»

مشاوره حقوقی hilawyer.ir

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی به منظور هماهنگ دستگاه ها ی ذیربط در امر جمع آوری ، پردازش وتحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ( وزیر صنعت ، معدن و تجارت ) . اطلاعات ، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد

۱ – جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در موارد یک قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات ،

۲ – تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیات وزیران .

۳ – هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور .

۴ – ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است .

۵ – تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چهارچوب مفاد ماده ۱۱

تبصره ۱ – دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .

تبصره ۲ – ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره ۳ – کلیه آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجرا خواهد بود .

متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی مدت مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران

مشاوره حقوقی مدت مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران

مشاوره حقوقی مدت مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی مدت مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران که در سایت مشاوره حقوقی برای شما دنبال کنندگان مطالب مشاوره حقوقی در ادامه آورده ایم.

محکومیت به قصاص نفس ۷ سال محکومیت به قصاص عضو اگر دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد. ۳ سال محکومیت به قصاص عضو اگر دیه جنایت وارد شده تا نصف دیه مجنی علیه باشد. ۲ سال در مواردی که قصاص به هر دلیل اجرا نشود و حبس تعزیری جایگزین شود مطابق بندهای ب، پ ماده ۲۵ ق.م.ا مجازات های تبعی تعیین می گردند.

منبع: مشاوره حقوقی hilawyer.ir

مشاوره حقوقی نفقه جنین و مخارج دارو

مشاوره حقوقی نفقه جنین و مخارج دارو

مشاوره حقوقی نفقه جنین و مخارج دارو

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی نفقه جنین و مخارج دارو اگر زوجه حامل ناشزه باشد آیا پرداخت نفقه جنین به عهده شوهر است و میتواند درخواست نفقه جنین و یا دارو و درمان آن را بنماید؟

اتفاق نظر

براساس نظریه شماره ۲۰۵۶/۷ مورخ ۲۹/ ۳/۷۰ اداره حقوقی آن مقدار از نفقه که برای سلامت حمل ضرورت داشته باشد با لحاظ ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی از طرف زوجه قابل مطالبه است و در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و طبق تشخیص دادگاه تا این حد قابل تعقیب کیفری است. توضیح آن که زوجه ناشزه حق نفقه ندارد اعم از آنکه حامل باشد یا نباشد ولی نفقه اختصاصی جنین به موجب اطلاعات ادله که نفقه اولاد بر عهده پدر است و طبق آیه «ان کن اولایت حمل فانفقر اعلیهن حتی یضمن حملهن» نیز بر این امر دلالت دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

هرچند زنی که نشوز می کند استحقاق دریافت نفقه را در آن ایام ندارد، با توجه به این که مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر است، مطابق ملاک قسمت اخیر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی زن ناشزه حامله تا زمان وضع حمل حق نفقه را دارا خواهد بود و با توجه به این که سلامت جنین بستگی کامل به سلامت مادر و تغذیه صحیح او دارد، نفقه نه به مقداری که برای سلامت محل ضرورت داشته باشد، بلکه به میزانی که سلامت زن و حمل را توأماً تأمین کند، باید از سوی شوهر پرداخت شود.

مشاوره حقوقی www.hilawyer.ir

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز