یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
خانه » مشاوره حقوقی ثبت شرکت

مشاوره حقوقی ثبت شرکت

مشاوره حقوقی تعریف شرکت سهامی خاص

مشاوره حقوقی تعریف شرکت سهامی خاص

مشاوره حقوقی تعریف شرکت سهامی خاص

مشاوره حقوقی تعریف شرکت سهامی خاص

مشاوره حقوقی تعریف شرکت سهامی خاص

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تعریف شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن­ها است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت:

۱. اظهارنامه شرکت (فرم چاپی) ۲ برگ

۲. اساسنامه شرکت ۲جلد

۳. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ۲ نسخه

۴. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب ۲ نسخه

۵. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

۶. ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن­جا افتتاح شده است.

۷.ارائه مجوز در صورت نیاز (بنا به اعلام اداره ثبت شرکت­ها)

۸. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد

۹. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال غیر منقول جز سرمایه شرکت باشد)

روش و مراحل ثبت

۱. تکمیل دو برگ اظهارنامه و تنظیم اساسنامه شرکت

۲. مراجعه به اداره ثبت شرکت­ها و پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مربوطه

۳. مراجعه به حسابداری اداره ثبت شرکت­ها و تحویل اظهارنامه و اساسنامه و فیش بانکی

متصدی مربوطه بعد از رویت فیش ذیل برگ اظهارنامه را ممهور به مهر اداره ثبت شرکت­­ها خواهد کرد.

۴. جهت انتخاب نام شرکت٬ متقاضیان اقدام به انتخاب چند نام که دارای شرایط ذیل باشد٬ خواهند کرد: الف: نام خارجی نباشد٬ ب: قبلا به ثبت نرسیده باشد٬ ج: دارای معنا و مفهوم باشد٬ د: با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد. بعد از انتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت­ها مراجعه و تحویل مسئول مربوطه خواهد شد که وی نسبت به تعیین نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکت­ها٬ نام انتخابی در واحد مربوطه ثبت دفتر خواهد شد.

۵. مدارک مورد نیاز که قبلا ذکر گردید تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت­ها شده٬ رسید دریافت خواهد شد و متصدی مربوطه جهت اعلام نتیجه تعیین تاریخ خواهد کرد که متقاضی بایستی در تاریخ مزبور جهت اخذ نتیجه مراجعه کرد.

۶. اگر مدارک تقدیمی کامل بوده نقصی نداشته باشد کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت٬ اقدام و پس از تایید مسئولین مربوطه تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی خواهد شد. متقاضی باید با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبتی که در ذیل اظهارنامه ذکر شده است اقدام کند.

۷. همچنین به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی مراجعه و بعد از اخذ فیش مبلغ حق الثبت مذکور در بند ۶ و مبلغ حق الدرج را یکجا به بانک مربوط پرداخت کند.

۸. فیش­های پرداختی تحویل حسابداری شده و متصدی مربوطه اقدام به مهر کردن اظهارنامه خواهد کرد.

۹. مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت­ها تحویل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضا از متقاضی بعد از قید جمله ” ثبت با سند برابر است” ذیل دفتر را امضا خواهد کرد. سپس آگهی تاسیس تایپ شده به امضای رئیس اداره ثبت شرکت­ها خواهد رسید.

۱۱. متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه دیگر مربوط به اداره را ضیط خواهد کرد.

۱۲. بعد از تحویل مدارک٬ نسخه دوم آگهی به واحد روابط عمومی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی (واقع در تهران- خیابان بهشت- خیابان جنوبی پارک شهر) جهت در روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج نیز اقدام خواهد شد.

توجه: اگر چنانچه متقاضی قبل از انتشار روزنامه به آگهی نیاز فوری داشته باشد چند نسخه از آگهی را فتوکپی کرده و هنگام تحویل اصل آن به روزنامه رسمی می­تواند فتوکپی­ها را توسط دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر کند. در این صورت کپی­های مزبور دارای اعتبار خواهد بود.

مشاوره حقوقی ثبت شرکت تضامنی + توضیحات کامل

مشاوره حقوقی ثبت شرکت تضامنی + توضیحات کامل

مشاوره حقوقی ثبت شرکت تضامنی

سایت hilawyer.ir در راستای ارائه مشاوره حقوقی پویا امیدوار است بتواند در زمینه ثبت شرکت تضامنی اطلاعات خوبی را برای شما آماده کند.در زیر اطلاعات کلی از شرکت های تضامنی و نحوه کار آنها و ساختار و قوانین مربوط به ثبت آنها تهیه شده است که توجه شما را به این اطلاعات جلب می کنم.

شرکت تضامنی و مشاوره حقوقی شرکت تضامنی hilawyer.ir

شرکت تضامنی و مشاوره حقوقی شرکت تضامنی hilawyer.ir

 

راهنمای ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامراسنی توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ١٢٠ق.ت) در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق آرا سایر شرکا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول می شود.
در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.
مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرک شرکت تضامنی.
در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.
اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

 • دوم – قلمرو محدودیت اختیارات مدیر

مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.
دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:

 1.  تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد (ماده ١٣٢ ق.ت).
 2. محدودیت انجام عملیات تجارتی (ماده ١٣۴ ق.ت).
 • سوم – مسئولیت مدنی مدیر شرکت

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکاکت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکا تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

تقسیم سود در شرکت تضامنی

منافع درشرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکا تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد ١١٩ و ١٣٢ ق.ت).

موارد انحلال شرکت تضامنی

 1. شرکت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد .
 2. شرکت برای مدتی معین تشکیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای اخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شرکتها نشده باشد.
 3. در صورتی که ورشکست شده باشد (ورشکستگی توقف از پرداخت دیون می باشد)
 4. در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت تضامنی
 5. در صورت تراضی تمام شرکا
 6. در صورتی که احدی از شرکا بنا به دلایلی از محکمه درخواست انحلال کرده و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد.
 7. در صورتی که احدی از شرکا ورشکست شود وسهم ورشکسته در شرکت از منافع کافی برای پرداخت دیون وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را نمایند مشروط بر اینکه شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانده باشند در این صورت سایر شرکا می توانند قبل از صدور رای قطعی دایر بر انحلال شرکت با پرداخت طلب طلبکاران (تاحد دارایی مدیون) یا با جلب رضایت آنان بطرق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند.
 8. در صورتی که احدی از شرکا شرکت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این کار را داشته باشند.
 9. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه
 • در صورت انحلال شرکت احدی از شرکا یا خارج از شرکا به عنوان مدیر تصفیه انتخاب خواهد شد.
 • هر گاه شرکت تضامنی منحل شود تازمانی که دیون شرکت از دارایی آن پرداخت نشده باشد هیچکدام از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه نمایند ولی طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدمی ندارند ( ماده ١٢۶ ق ت) و در صورتی می توان شرکا را برای وصول طلب تحت تعقیب قرارداد که شرکت منحل شده باشد.
 • هر کس که به عنوان شریک ضامن وارد شرکت تضامنی شود متضامنا با سایر شرکا مسئول پرداخت قروضی خواهد بود که قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینکه تغییری در اسم شرکت داده یا نداده شده باشد چنانچه شرکا قراری فیمابین برخلاف فوق نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ( ماده ١٢۵ ق ت) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود . ( مواد ١٣٩ و ١۴٠ ق ت)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره حقوقی ثبت شرکت و سایر انواع شرکت ها رو لینک اینجا کلیک کنید تا بتوانید اطلاعات کلی را در مورد همه انواع شرکت و نحوه مشاوره حقوقی در مورد آن ها کسب کنید.هم چنین در مورد مشاور طلاق و مشاوره حقوقی طلاق و مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی می توانید روی لینک های آن ها کلیک کنید.

چشم انداز مشاوره حقوقی (های وکیل)

چشم انداز مشاوره حقوقی (های وکیل)

سایت های وکیل چشم انداز خود را رسیدن به قوی ترین سایت ایران در زمینه مشاوره حقوقی تعیین کرده است که امید است ظرف شش ماه آینده بتواند به قوی ترین سایت در این زمینه مبدل شود.در این مسیر روی گزینه های مختلفی هم چون مشـــاوره حقوقی دعـــاوی کیفری | حقوقی  ، مشاوره حقوقی امور قراردادها ، مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت ، مشاوره حقوقی انحصار وراثت  ، مشاوره حقوقی ارث ، مشاوره حقوقی ثبت احوال ، مشاوره حقوقی ابطال شناسنامه ، مشاوره حقوقی اخذ شناسنامه المثنی ، مشاوره حقوقی تغییر سن در شناسنامه  ، مشاوره حقوقی تغییر نام و نام خانوادگی ، مشاوره حقوقی حذف نام همسر از شناسنامه ، مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی ،مشاوره حقوقی ازدواج موقت ، مشاوره حقوقی حضانت ، مشاوره حقوقی طلاق ، مشاوره حقوقی طلاق توافقی ، مشاوره حقوقی محاسبه مهریه به نرخ روز و… به فعالیت می پردازد.که امید است بتواند در این زمینه با راهنمایی های شما عزیزان به این مهم دست یابد.های وکیل به زودی قوی ترین سایت مشاوره حقوقی خواهد بود.

مشاوره حقوقی همراه با hilawyer.ir

مشاوره حقوقی همراه با hilawyer.ir

 

hilawyer.ir همراه شما در مشاوره حقوقی است.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز