دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

مشاوره حقوقی ملکی

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده شخص (الف) به موجب عقد بیع منزل خویش را که شامل یک باب ساختمان است به شخص (ب) که فرزند وی بوده می­فروشد و درعقد منعقده شرط می­کنند که خریدار حق فروش منزل را تا زمانی که شخص (الف) زنده است، ندارد؛ لیکن شخص (ب) بعد از گذشت سه سال از تاریخ وقوع معامله، مورد معامله را به شخص (ج) می­فروشد و شخص (الف) به محض اطلاع دادخواست ابطال معامله را به لحاظ تخلف از شرط مندرج در مبایعه نامه اولی تقدیم دادگاه صالحه می­کند. حال بیان نمایید:

۱. آیا چنین شرط مندرج در مبایعه نامه منعقده فی­ما بین ( الف و ب) صحیح است؟

۲. آیا دادخواست ابطال معامله به لحاظ تخلف از شرط قابل پذیرش بوده است؟

۳. نسبت به معامله اول آیا حق فسخ برای (الف) ایجاد می­شود؟

شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی ما بین (الف) و (ب) شرط صحیح است؛ زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد که ایجاد حق مالکیت است، نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد بیع است که شرط صحیح است. طبقماده ۹۵۹ قانون مدنی قانونگذار سلب حق را به صورت جزئی و برای مدت معین پذیرفته است.

۲. به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط مزبور که شرط فعل بوده شخص (الف) می­تواند به لحاظ تخلف از شرط تقاضای ابطال معامله دوم( معامله منعقده بین ب و ج) و فسخ معامله اول را نماید؛ زیرا چنین شرطی هیچ گونه منافاتی با ذات عقد بیع ندارد اگر چنانچه شرط می­شد که شخص (ب) حق فروش مورد معامله را به طور کلی ندارد چنین شرطی صحیح نبوده چون سلب حق برای مدت نامحدود بوده در حالی که در وضعیت موجود شرط مقید به زمان حیات فروشنده است.

۳. حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به معامله اول ایجاد می­شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مستفاد از مقررات مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ و ۹۵۹ قانون مدنی، شرط مذکور از جمله شرایط موجب بطلان عقد و یا شرط نبوده و مشروط له حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای فسخ معامله را دارد و ادعای او هم قابل پذیرش است.

مشاوره حقوقی : فسخ اجاره به دلیل پرداخت نکردن حق شارژ

مشاوره حقوقی : فسخ اجاره به دلیل پرداخت نکردن حق شارژ

مشاوره حقوقی : فسخ اجاره به دلیل پرداخت نکردن حق شارژ

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی : فسخ اجاره به دلیل پرداخت نکردن حق شارژ . سلام و وقت بخیر ما ملکی داریم که با  ۲ میلیون پیش و ۳۱۰ تومان اجاره بها اجاره دادیم الان بعد از یک ماه مستاجر فقط ۱۷۰۰۰۰۰ تومان از پیش رو پرداخت کرده و مابقی هم نمی دهد در ضمن در قرارداد اجاره نوشته شده است که حق شارژ با مستاجر است . متاسفانه شارژ هم نمی دهد می خواستم بپرسم اگه این شرایط  تا دو یا سه ماه دیگه ادامه داشته باشه ما می تونیم قرارداد اجاره رو فسخ  یا مقداری به اجاره بها اضافه کنیم. با تشکر فراوان

پاسخ مشاوره حقوقی

در صورتیکه مستاجر چهار ماه اجاره بها را پرداخت نکرده باشد میتوانید ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف برای گرفتن دستور تخلیه اقدام نمائید که در کمترین زمان دستور داده خواهد شد.

تقاضای خلع ید در ملک مشاع چیست؟ +توضیحات کامل

تقاضای خلع ید در ملک مشاع چیست؟ +توضیحات کامل

تقاضای خلع ید در ملک مشاع همراه با های وکیل

تقاضای خلع ید و اطلاعاتی از ملک مشاع را می توانید در این پست سایت های وکیل مشاهده کنید که می تواند کلیه اطلاعاتی که در مورد تقاضای خلع ید در ملک مشاع مفید باشد را جمع کرده است.

شاید تا به حال به این مسئله برخورده باشید یا یرای شما این سوال پیش آمده باشد که آیا تقاضای خلع ید از تمامی ملک مشاع،از ناحیه احدی از وراث یا یکی از مالکین بطرفیت سایر ورثه یا سایر مالکین وجاهت قانونی دارد؟
بر اساس مفاد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می توان استنباط کرد که صدور حکم خلع ید ملک مشاع بلا مانع است ،
ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر می‌دارد”در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است”.
منظور و مقصود از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است”چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا ء بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی از شرکا ء بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا ء موکول به موافقت یا اذن تمامی‌ شرکا می‌باشد… .” .

دعوای تخلیه ید در ملک مشاع

خلع ید و مشاوره حقوقی با های وکیل

خلع ید و مشاوره حقوقی با های وکیل


فرض کنیم ۳ شریک که هر کدام ۲ دانگ مشاعی از مغازه‌ای را مالک هستند، با توافق یکدیگر مغازه را به شخصی اجاره می‌دهند. پس از مدتی مستأجر اجاره ماهانه یکی از ۳ شریک را پرداخت نـمـی‌کـنـد و یـا ایـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادی، از مــغــــازه بهره‌برداری می‌‌نماید. آیاشــریـک نـاراضـی می تواند دعـوای تـخـلـیـــــه یــــد را نماید؟
در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و ازاین‌رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و طرح چنین دعوی بلامانع است.
در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستأجره (ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می‌باشد، این تقاضا در برابر شریک یا مستأجر او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـیـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخلیه کرد.

منبع: مستفاد از”رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی”، معاونت آموزش قوه قضائیه، جلد ۵۵، ص۴۸-۵۱

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره حقوقی ملکی رو لینک اینجا کلیک کنید تا بتوانید اطلاعات کلی را در مورد همه انواع دعاوی ملکی و نحوه مشاوره حقوقی در مورد آن ها کسب کنید.هم چنین در مورد مشاور طلاق و مشاوره حقوقی طلاق و مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی می توانید روی لینک های آن ها کلیک کنید.

سایت hilawyer.ir امید وار است در جهت برآورده کردن نیازشما در مورد مسائل حقوقی ، مشاوره حقوقی کاربردی و مفیدی ارائه دهد.

منبع : های وکیل

چشم انداز مشاوره حقوقی (های وکیل)

چشم انداز مشاوره حقوقی (های وکیل)

سایت های وکیل چشم انداز خود را رسیدن به قوی ترین سایت ایران در زمینه مشاوره حقوقی تعیین کرده است که امید است ظرف شش ماه آینده بتواند به قوی ترین سایت در این زمینه مبدل شود.در این مسیر روی گزینه های مختلفی هم چون مشـــاوره حقوقی دعـــاوی کیفری | حقوقی  ، مشاوره حقوقی امور قراردادها ، مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت ، مشاوره حقوقی انحصار وراثت  ، مشاوره حقوقی ارث ، مشاوره حقوقی ثبت احوال ، مشاوره حقوقی ابطال شناسنامه ، مشاوره حقوقی اخذ شناسنامه المثنی ، مشاوره حقوقی تغییر سن در شناسنامه  ، مشاوره حقوقی تغییر نام و نام خانوادگی ، مشاوره حقوقی حذف نام همسر از شناسنامه ، مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی ،مشاوره حقوقی ازدواج موقت ، مشاوره حقوقی حضانت ، مشاوره حقوقی طلاق ، مشاوره حقوقی طلاق توافقی ، مشاوره حقوقی محاسبه مهریه به نرخ روز و… به فعالیت می پردازد.که امید است بتواند در این زمینه با راهنمایی های شما عزیزان به این مهم دست یابد.های وکیل به زودی قوی ترین سایت مشاوره حقوقی خواهد بود.

مشاوره حقوقی همراه با hilawyer.ir

مشاوره حقوقی همراه با hilawyer.ir

 

hilawyer.ir همراه شما در مشاوره حقوقی است.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز